Fra flere hold de siste dagene har det blitt hevdet at et nei til OL på Frps landsmøte søndag, i realiteten vil knuse Oslo mesterskapsdrøm. Det tror ikke Knut Arild Hareide på. Han mener OL-drømmen lever videre selv om et av regjerinspartier skulle vise seg å være klart mot.

— Hva Frp bestemmer seg for i helgen, er ikke det viktigste. Denne saken avgjøres av Norges to største partier, Arbeiderpartiet og Høyre, sier Knut Arild Hareide.

Innstiller på nei

Lørdag ble det kjent at redaksjonskomiteen til Fremskrittspartiet noe overraskende har falt ned på en innstilling der de anbefaler landsmøtet å si nei til Oslo-OL. På forhånd var det ventet at de ville forsøke å gi regjeringen handlingsrom i denne saken ved å oversende den til behandling i stortingsgruppen. Et stor flertall i redaksjonskomiteen ville det derimot annerledes.

Argumentasjonen som har vært ført blant dem som tror helgens Frp-landsmøte kan avgjøre saken, er at det regnes som som tilnærmet utenkelig at statsminister Erna Solberg (H) og Høyre vil fremme en sak til Stortinget der de overkjører regjeringespartneren Frp.

Til VG sier Per Sandberg at Frp ikke avgjør denne saken.

— Noen sier at hvis landsmøtet sier nei nå, så er det nærmest spikeren i kisten for et OL. Jeg har vært med på mange prosesser før. Jeg vil ikke falle til ro med å tro at når vi sier nei, så blir det nei. Her er det så mye økonomi, maktstrukturer, organisasjoner og prosesser som er interessert i et ja, sier Sandberg til VG.

- Høyre må velge

Sandberg tilhørte mindretallet i redaksjonskomiteen som ønsket å utsette OL-vedtaket og la laverestående organer i partiet avgjøre den på et senere tidspunkt. I det mindretallet var også Frps finanspolitiske talsmann, hordalendingen Gjermund Hagesæther.

— Jeg mener vi trenger mer tid på denne saken. Det ville vært bedre å behandle den på landsstyremøtet til høsten, sier han til BT.

Til VG sier Per Sandberg at Frps statsråder må ta dissens i regjeringen dersom landsmøtet sier nei. Men han utelukker ikke at Høyre kan lage flertall sammen med Ap i denne saken.

— Hvis det blir nei her, og vi tar dissens, så må Høyre velge hva de måtte velge. Det er ikke vanskeligere enn det. Det har skjedd før, sier Sandberg.

Knut Arild Hareide sier KrF ikke har tatt stilling i OL-spørsmålet. Kanskje er det heller ikke så viktig.

— Denne type sak er det de to store partiene som avgjør, sier Hareide, som viser til at Aps lederfavoritt Jonas Gahr Støre skal ha uttalt seg positivt om en norsk OL-søknad i 2022.