Eksperten på EU-rett kommer dermed til stikk motsatt konklusjon enn statsminister Jens Stoltenberg og de fleste andre norske politikere, som i hele går var opptatt av å slå fast at prinsippet om hjemfallsrett blir stående urokket. I så fall blir utfordringen å utforme hjemfallsretten slik at private og offentlige aktører likebehandles.

Men så enkelt tror ikke jussprofessoren at det blir:

– Jeg tror ikke at staten uten videre kan komme seg ut av dette med å innføre hjemfall for alle, sier Graver.

Nasjonalisering er greit

Nasjonalisering av all vannkraft ville vært greit for EFTA-dommerne. Og under rettssaken i Luxembourg i vinter argumenterte den norske regjeringen med at hjemfallet i realiteten er en «myk» nasjonalisering av vannkraftressursene i Norge: Med tid og stunder vil ordningen sørge for at norske fosser og kraftverk havner i det offentliges eie.

Problemet er at hjemfallsordningen ikke fungerer på den måten: Privat eierskap tillates og tolereres. Hjemfallet sørger for at det offentlige eier de fleste av kraftverkene, og at staten har kontroll over denne delen av økonomien. Men ordningen har ikke som mål å avskaffe privat eierskap, bare å gi staten overtaket.

– Det er heller ingen faste regler for hvordan staten skal bruke hjemfallsretten, påpeker Graver.

– I flere saker der private har måttet levere kraftrettighetene tilbake til staten, har de fått kjøpe dem tilbake igjen, rett etterpå.

Graver er overrasket over dommen, fordi han synes den går lengre enn at han hadde trodd. Han mener også at den ikke bare vil gjelde vil for nye avtaler og konsesjoner.

– Hvis et privat selskap som i dag kontrollerer kraftrettigheter, går til domstolen og sier at de ikke vil levere dem tilbake, vil selskapet trolig ha en god sak, sier Graver.

Ville holde utenfor EØS

Forskjellsbehandlingen rammer de private ved at investeringene deres i kraftsektoren blir mindre verdt, i og med at de må gi fra seg igjen kraftverkene etter et gitt antall år.

Den rød-grønne regjeringen argumenterte primært med at forvaltningen av norske fosser ikke faller inn under EØS-avtalen i det hele tatt, fordi det handler om eiendomsretten til viktige naturressurser. Den tolkningen av avtalen holder ikke, ifølge dommerne.

Samme regler gjelder EU-landene, og naturressurser er ikke unntatt. At norske regjeringer og politikere har hatt en annen tolkning, hjelper ikke.

Domstolen kunne også godtatt andre begrunnelser for hjemfall: Dersom ordningen hadde vært nødvendig for å sikre energiforsyningen, eller ta vare på miljøet, kunne det vært greit. Men slik er det ikke, ifølge dommen: