— Jeg tror dette er trenden fremover både for hjemmetjenester og hjemmesykepleien, sier administrerende direktør for NHO Service, Petter Furulund.

Han representerer selskapene som blant annet vil tjene sine penger i omsorgsbransjen.

— Vi har gode erfaringer med private tilbydere i hjemmetjenestene allerede. Jeg tror erfaringene i hjemmesykepleien vil bli så bra at folk vil fremelske mer av det. Ja, faktisk kreve det, sier Furulund.

Som leder av NHO Service er han nesten programforpliktet til å mene at kvaliteten blir bedre, bare de private får slippe til. Det mener han da også

— Ja, absolutt. Det viser undersøkelser som er gjort. Folk er mer tilfreds. Det viktige er at synes man tjenesten man har er for dårlig, har man et virkemiddel for å bytte. Det gir makt til brukeren.

Det er likevel ikke gitt at de private vil lykkes på omsorgsmarkedet. Særlig to forhold er sentrale, mener Furulund

— For det første er det viktig at det blir nok volum, at nok folk velger privat. Ellers blir det ikke økonomi i det, sier han.

— For det andre må prisingen fra det offentlige være god nok. Det er den ofte ikke.

— Hvorfor?

— Det offentlige har ofte dårlig kontroll med kostnader. De regner feil på produktiv tid hos brukeren, de glemmer gjerne å regne med kostnader til bil eller andre ting, sier Petter Furulund.

— Og noen ganger er det kanskje et ønske om at offentlige skal se veldig billig ut, sier han.

— Det er nok ikke alle som «pusher på» for at det skal lykkes, for å si det sånn.