Han ser det som en fordel at Sjøforsvaret nå selv tar et tak for å komme på offensiven.— Det bør ikke være slik at andre påpeker helsefare hos oss. Det bør vi selv klare, sier han.Den store helseundersøkelsen kommer særlig til å bli rettet mot krefttilfeller. De siste månedene har media satt søkelyset på det som mange hevder er unormalt høy kreftforekomst blant tidligere ansatte på kystfort og om bord i ubåter.- Kreftregisteret sitter med god statistikk om kreft ellers i samfunnet. Jeg regner derfor med at undersøkelsen i Sjøforsvaret vil gi klare svar på om ansatte ved enkelte av våre arbeidsplasser er mer utsatt for kreft enn vanlig, sier sanitetsinspektør Sommerfelt Pettersen.- Gjennom spørreskjemaet håper vi ellers å finne ut om usunn livsstil og psykososiale faktorer kan være kreftfremkallende, tilføyer den helseansvarlige i Sjøforsvaret.Han håper nåværende og tidligere ansatte vil gi så detaljerte svar som mulig, slik at det går an å danne seg et bilde av de ulike arbeidsmiljøene innen Sjøforsvaret, og eventuelle helsefarer ved dem.