Det mener Hans Olav Tungesvik, landsstyremedlem i Blå Kors Norge. Han regner med å få det nødvendige 2/3 flertall for vedtektsendringen.

— Vi nærmer oss snart en situasjon der det er like mange medlemmer som ansatte ved institusjonene. Vi ønsker å inkludere flere, sier Tungesvik.

Han regner med å få langt flere medlemmer når de slipper å avgi det personlige Blåkorsløftet.

— Mange mennesker vil helhjertet støtte arbeidet vårt, men ønsker ikke selv å skrive under på et avholdsløfte, sier Tungesvik som selv ikke rører alkohol.

Han synes det er trist at noen nå vil melde seg ut av Blå Kors.

— Det vil jeg beklage sterkt. Jeg håper de vil lytte til debatten. Den tror jeg blir både interessant og givende.