— Vi har kontrollrutiner, og avvik vil på sikt bli avdekket. Men at A- og B-preparater fjernes fra medisinrommene til eget forbruk, tror jeg ikke vi kommer utenom, sier Anne Berit Guttormsen.

Legemiddelkomiteen, som hun leder, har det overordnede ansvaret for legemiddelstrategien i Helse Bergen.

Guttormsen mener at det er en avveining i forhold til driften av sykehuset, hvor streng kontrollen skal være. Overlegen påpeker også at kontrollen av de sterkeste medisinene, A-preparatene, er svært streng.

Hun understreker at det ofte vil være vanskelig å avdekke om ansatte har rusproblemer, fordi ansatte med slike problemer er flinke til å skjule det.

— Hvordan tror du det ville bli reagert i miljøet dersom en ansatt tok med seg en sovepille hjem?

— Jeg tror ikke den ansatte ville sagt noe om det til kollegene.

— Vet du om kolleger som har medisiner som de ikke skulle hatt?

— Ja, jeg vet om et par tilfeller, men det ligger langt tilbake i tid.

Hovedtillitsvalgt for overlegene i Helse Bergen, Kjell Vikenes, sier at hovedmålet må være å ivareta pasientsikkerheten.

— Det viktigste er tross alt å sikre at pasientene får riktige medisiner og dosering. Slike rutiner jobber vi mye med.

Vikenes sier at han de siste årene ikke har hatt en eneste personalsak i Helse Bergen hvor noen av legene har tatt medisiner.