Bt.no snakket torsdag med ledende strafferettseksperter i Bergen og Oslo. Ingen er overrasket over utfallet i lagmannsretten. Og ingen gir de tiltalte særlig håp foran straffeutmålingen etter påske.

I motbakke

— Jeg vil ikke forskuttere noe som helst. Men forsvarerne skal levere strålende prosedyrer dersom 21 års fengsel skal unngås. De jobber i motbakke, sier førsteamanuensis Svein Slettan ved Universitetet i Oslo.

Han tror full tilståelse er de tiltaltes eneste halmstrå.

— Loven åpner for «strafferabatt» ved tilståelse. Men det tror jeg ikke noen på. Gevinsten vil være svært liten i forhold til den tapte æren. Alle hevder jo de er uskyldige. For alt jeg vet kan det være riktig, sier Slettan.

Kald og kynisk

Førsteamanuensis Asbjørn Strandbakken ved Universitetet i Bergen ser i likhet med sin Oslo-kollega ikke noe oppsiktsvekkende i at fire personer dømmes til lovens strengeste straff, uten at noen av dem kjennes skyldig i å ha utført drapet.

— Kald og kynisk planlegging kan straffes langt hardere enn selve ugjerningen. Det finnes det flere eksempler på, sier han.

Anke?

De tiltalte kan anke straffeutmålingen til Høyesterett. Formelle saksbehandlingsfeil kan også påklages. Strandbakken sier at krangelen mellom Per Orderud og hans advokat Harald Stabell kan brukes i en anke.

— Men om man vinner frem, er jo en helt annen sak, sier Strandbakken.

Svein Slettan supplerer:

— Per Orderud ville sparke sin advokat fordi han gjorde en for god jobb! En jobb retten har utnevnt han til å gjøre. Jeg nekter å tro at Høyesterett vil akseptere dette som en saksbehandlingsfeil.

SKYLDIGE: Per Orderud, Veronica Orderud, Lars Grønnerød og Kristin Kirkemo Haukeland