Det viser en meningsmåling som Opinion har gjort for mediefestivalen Nordiske TV-Dager i Bergen.

Troen på økt innvandringsmotstand på grunn av Krekar-saken er størst i grupper som tradisjonelt er positive til innvandring, ifølge professor Frank Aarebrot ved institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. Aarebrot har studert undersøkelsen.

Metoden i spørreundersøkelsen er omstridt. Likevel mener Aarebrot at å spørre hvordan folk tror Krekar-saken påvirker andre i stedet for å spørre folk hvordan Krekar-saken påvirker dem kan gi et godt bilde av opinionen.

79 prosent av de spurte tror Krekar-saken øker innvandringsmotstanden.

— Det er de liberale moderne menneskene som er mest redd at Mulla Krekar-saken skal føre til negative reaksjoner, sier Aarebrot.

Han mener Krekar blir forbundet med terror og terrorfrykt.

Det er de samme menneskene som reagere negativt på dette som reagerte sterkest på attentatet mot forlegger William Nygaard, etter at han hadde gitt ut Salman Rushdies bok, «Sataniske Vers».

De som allerede er skeptiske til innvandring kobler gjerne innvandring med ordinær kriminalitet.

— Koblingen til terror kan utløse en ny innvandringsmotstand, slik meningsmåling fra Opinion kan tyde på, mener Aarebrot.