– På kort sikt vil vi nok her vest oppleve at Frp får et visst tilsig av KrF-folk som sokner til grupperingen rundt Anita Apelthun Sæle. Men det er mye som tyder på at den type kristne som er veldig pro-Israel, og som er misfornøyd med KrFs holdning, allerede har gått over til Frp, sier Frank Aarebrot.

– Vi skal dessuten huske på at det er et lite mindretall av Frp-velgerne som er spesielt opptatt av Israel. Derfor kan Frp bomme med den sterke Israel-støtten, sier valgforskeren.

I dag skal Siv Jensen tale under en pro-israelsk demonstrasjon i Oslo. Ifølge Dagbladet frykter politiet og PST for at noen vil prøve å skade Frp-formannen.

Aarebrot mener for øvrig at Siv Jensen ikke snakker om Israel-støtten med overbevisning i stemmen.

Oppegående kristne

Han er ikke så redd for at KrF vil bli skadelidende etter at Dagfinn Høybråten har nyansert sine synspunkter og langt på vei er enig med Kjell Magne Bondeviks klare kritikk av Israel.

– Jeg tror at KrF-lederen vil stå seg på å følge sin samvittighet, og at partiet tjener på det. Mange oppegående kristne som har to tanker i hodet samtidig, ville utvilsomt blitt betenkt hvis KrF hadde vært blind i sin Israel-troskap.

Mange misjonsfolk, som av tradisjon sokner til KrF, vet utmerket godt hva sult, nød og lidelse innebærer. Palestinernes situasjon passer godt inn i dette bildet, sier han.

– Frp mer patent

Stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter fra Frp er på sin side overbevist om at det i brede kretser er et inntrykk av at KrF «ikke er patent nok i Israel-spørsmålet».

– KrF taler som regel med to tunger, og er ofte forbausende kritisk til israelsk politikk. Derfor er det ingen tvil om at Frp er et mer patent støtteparti for Israel enn KrF er, hevder Hagesæter, som opplyser at han ikke er blant de 16 partifellene som er med i Israels Venner på Stortinget.

«Kaldt og ufølsomt» – Det er noe kaldt og ufølsomt over Siv Jensen når hun uttaler seg om krigen i Gaza. Det virker som om hun ikke har tatt helt inn over seg de lidelser befolkningen er påført, sier lederen i KrFs Ungdom, Kjell Ingolf Ropstad.

Han er fullstendig klar over at Frem-skrittspartiets uforbeholdne støtte til Israels krigføring fører til en viss velger-lekkasje fra KrF til Frp.

– Men det viktigste er å si det vi mener, og som ekte venner av Israel har vi plikt til å si fra når vi er skuffet. Selv mener jeg at Israels maktbruk denne gang er overdrevet, sier Ropstad.

Han har likevel stor forståelse for at landet har behov for å forsvare seg mot det langvarige rakettangrepet fra Hamas. Det ville vel enhver ha gjort, hvis man opplevde noe tilsvarende, spør han.

– Men det er åpenbart sterkt delte me-ninger i KrF om krigføringen? Du og Anita Apelthun Sæle for eksempel er ikke akkurat helt på linje?

– Nei, jeg har nok et annet syn på konflikten enn henne. Men i KrF har vi rom for flere meninger, sier Ropstad.

Tror du Frp taper velgere ved å støtte Israel under Gaza-krigen? Si din mening!

- TAPER: Frank Aarebrot tror ikke Frp vinner på støtten til Israel.
Bergens Tidende
SCANPIX