I Oslo tingrett går Tørrissen og Aspaas gjennom kriteriene og symptomene for ulike diagnoser for Anders Behring Breivik.

— Han har en grunnleggende empatisvikt. Man kan godt se ham for seg som vennlig og sympatisk, men reell medfølelse eller innlevelse er ikke nødvendigvis til stede, sier spesialist i psykiatri Terje Tørrissen.

Sammen med Agnar Aspaas har han konkludert med diagnosene dyssosial personlighetsforstyrrelse og narsissistisk personlighetsforstyrrelse.

«Psykopatiske trekk»

Derimot har de to ikke en psykose-diagnose på lager, slik de to andre sakkyndige har kommet frem til.

Aspaas og Tørrissen skal bli utspurt om sine funn i morgen, tirsdag, i det som er rettssakens siste uke.

Men selv om de mener han er tilregnelig i strafferettslig forstand, er listen likevel lang over karakteristikker:

  • Sannsynlige psykopatiske trekk.
  • Manglende personlige grenser.
  • Grunnleggende empatisvikt.
  • Dyssosial oppførsel.
  • Narsissistisk personlighet.
  • Normbrytende atferd.
  • Grandios forståelse av egen betydning. Tørrissen forteller at de gjennomførte en såkalt «psykopati check list».

— Han skårer i grenseområdet. Da sier vi at det er mulige eller sannsynlige psykopatiske trekk, sier han.

Gjennom over 30 timers samtaler og tre ukers observasjon har de kommet frem til sine konklusjoner.

«Svært krenkbar»

Tørrissen nevner både hvordan Breivik fremstår «svært krenkbar» og hvordan han som 13-14-åring kunne være ute «så lenge han ville».

— Breivik fremstår med en grandios forståelse av egen betydning. Han kan moderere seg en stund, men så kommer denne grandiositeten tilbake en halvtime senere.

Breivik har selv forklart at han har «avemosjonalisert seg» ved hjelp av en japansk meditasjonsteknikk. De to psykiaterne har sine tvil.

— Vi har måttet vurdere om han har en grunnleggende empatisvikt, selv om han sier at han har avemosjonalisert seg, sier Tørrissen.