— Jeg ser ikke bort ifra at både kvinnesynet og voldsbruken som Anders Behring Breivik står for, kan stå i en viss sammenheng med de mange voldtektene vi har sett i høst, sier Jan Opsal til Stavanger Aftenblad.

Han viser til Anders Behring Breiviks fiendtlige holdning til feminister, som skal ha «ødelagt kjernefamilien og bidratt til seksuell løssluppenhet», ifølge den terrorsiktedes manifest.

— Breivik vil redusere kvinners innflytelse i samfunnet og gjeninnføre patriarkatet. Hans kvinneforakt og voldelige kamp mot feminisme kan i neste omgang legitimere aggresjon mot frigjorte kvinner, som blir sett på som «fritt vilt», sier Opsal.

— Når det skjer en så markant økning av overfallsvoldtekter i løpet av så kort tid, så krever det en forklaring hvor vi ser dette i en større sammenheng og ikke isolert på hver enkelt voldtekt, fremholder religionsforskeren i Stavanger Aftenblad.