– Oppsiktsvekkende nok så ser tropene ut til å ha utvidet seg, i løpet av de siste tiårene i det 20. århundre, med minst like mye som modellene spådde for århundret vi er inne i nå, heter det i en artikkel i det siste nummeret av fagtidsskriftet Nature Geoscience.

Tidligere har klimaforskere beregnet at beltet med tropisk klima rundt ekvator ville utvide seg nordover og sørover med rundt to breddegrader i løpet av årene fra 2000 til 2100. Nye målinger tyder på at denne endringen allerede har funnet sted.

Vendekretsene

Astronomer og globus-produsenter forholder seg til en enkel definisjon av tropene: Beltet mellom krepsens og steinbukkens vendekrets, henholdsvis 23,5 grader nord og sør for ekvator. Vendekretsene markerer grensen for området hvor det er mulig å vandre rundt en solskinnsdag nesten uten å kaste skygge, med sola hengende rett over hodet.

Klimaforskere er interessert i hvor store områder som har tropisk klima, og det er dette beltet som har vokst. Klimaet rundt ekvator kjennetegnes ved små forskjeller mellom årstidene, høye temperaturer og mye regn.

Varmt og tørt

Etter hvert som området med tropisk værtype vokser, regner forskerne med at også beltene med såkalt subtropisk klima vil flytte seg nordover og sørover. Disse områdene er vanligvis både varme og tørre.

Hvis det tørre været i subtropene sprer seg, vil det skape store problemer i tett befolkede områder en rekke steder i verden. Det kan bli vannmangel både i den sørlige delen av Afrika, rundt Middelhavet, sørvest i USA, sør i Australia og i deler av Sør-Amerika.

Den nye studien som presenteres i Nature Geoscience, er utført med bidrag blant annet fra forskere ved det amerikanske fagorganet U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration.