– Som prest må jeg ta folk på alvor og jeg vil slett ikke stemple det som tull når noen forteller om merkelige eller skremmende opplevelser. Søndag preket jeg over skriftstedet som forteller at Jesus drev ut onde ånder, og selv om det ikke er tradisjon for det i vår lutherske kultur, vil jeg ikke avvise personer som ber om hjelp til å få «ro» i huset, sier Rosenkrantz til Adresseavisen.

Hun er klar over at mange prester får henvendelser fra folk som mener at husene de bor i er hjemsøkt av ånder, gjenferd eller spøkelser. Dette har ført til at Den norske kirke nå drøfter muligheten for å innføre en egen liturgi som skal fjerne ulike former for «uro» fra beboelseshus.

– Jeg har inntrykk av at mange har kviet seg for å snakke om fenomener som forbindes med ånder og spøkelser. Nå er det imidlertid blitt mer åpenhet om det, og det skyldes nok ikke minst den danske TV-serien «Åndenes hus» og den etterfølgende norske versjonen, hvor det også ble fokusert på et spøkelse i Trondheim, sier Rosenkrantz til avisen,

At hun selv ikke har opplevd noe overnaturlig, er for henne ikke noe bevis for at slike fenomener ikke eksisterer.

– Vi mennesker er forskjellige, og noen er mer mottakelige enn andre for spesielle syns— eller hørselsinntrykk, sier hun.