– Det er funnet E.coli O103-bakterier i en egenkontrollprøve ved Meråker Kjøtt AS. Prøvene er identiske med utbruddsstammen og viktig for at vi eventuelt skal kunne klare å spore smitten videre til en besetning, sier direktør Kristina Landsverk i Mattilsynet.

Etter at det først ble konstatert E.coli-bakterier ved Terinas anlegg i Sogndal, ble bakteriene sporet videre til Terinas anlegg på Tynset. På bakgrunn av dette har Meråker Kjøtt, som leverer kjøtt til Terina Tynset, tatt ut prøver fra egne slakt.

Meråker Kjøtt AS er et slakteri som kun slakter sau om høsten.