ELLEN KONGSNES

BÅRD OVE MOLBERG

Folk i trivelige Trøndelag ligger mest på sykehus, har høyest sykefravær, er mer utsatt for ulykker og lever kortere enn folk i storbyfylkene på Vestlandet. 15-20 sørtrønderske liv ville vært spart hvert år dersom ulykkesrisikoen hadde vært det samme som i Hordaland.

Det står ikke helt bra til med innbyggerne i Stiftsstaden, skal vi tro statistikken. Trondhjemmerne har oftere sykdomsforfall på jobben enn folk i Bergen og Stavanger, samtidig som andelen uførepensjonister og attføringsklienter er høyere.

Hvilken by er best? Si din mening!

Lever farligere

Sør-Trøndelag har også noe høyere dødelighet enn de to sørligste vestlandsfylkene. Sykdom er den vanligste dødsårsaken, men i årene fra 2000 til 2004 døde faktisk 20 prosent flere som følge av ulykker i Sør-Trøndelag enn i Hordaland. Hadde ulykkesrisikoen vært det samme som i Hordaland, ville 15-20 sørtrønderske liv vært spart hvert eneste år.

I storbyfylkene er det bare oslofolk som lever kortere enn sørtrønderne. Ei nyfødt jente i Sør-Trøndelag har en forventet levealder på 82,1 år, ett år kortere enn nurket i Hordaland. Tar vi med guttebabyer og folk i høyere aldersklasser, må sørtrønderen belage seg på å dø syv måneder tidligere enn en hordalending, og tre måneder tidligere enn en rogalending.

Legene ved Ila Legesenter i Trondheim nekter å tro at trøndere er sykere enn andre. Men de er med på at folk i landsdelen levere kortere og er mer utsatt for ulykker. Trønderne er større livsnytere, og de kjører mer i fylla, mener de.

— Trønderne dør kanskje før, men de lever muligens bedre underveis, sier primærlege Henriette Kahn.

Dårlige erfaringer

Tall fra SSB og Norsk Pasientregister viser at trondhjemmerne ligger mer på sykehus enn andre storbymennesker. Samtidig har St. Olavs Hospital i Trondheim lengre køer og lavere score på brukerundersøkelser enn universitetssykehusene i de andre storbyene.

— Jeg tror sykehuset i Trondheim fungerer dårligere enn andre steder, sier Lise Wegge fra Trondheim.

Wegge sliter med kronisk leddgikt og en nyresykdom som betyr mye smerter og et komplisert sykdomsbilde. I 25 år har hun gått inn og ut av sykehus. Minst 50 ganger har hun ligget på St. Olavs Hospital i Trondheim. Men hun vil mye heller ligge på fanget til fastlegen, Henriette Kahn.

Seniorrådgiver Ronny Jørgenvåg i Sintef Helse mener dårlige score på brukerundersøkelsene ikke gir grunnlag for å hevde at St. Olav gjør en dårligere jobb enn andre sykehus.- Den typen målinger gir uttrykk for mellommenneskelige relasjoner under sykehusoppholdet, og dreier seg ikke om kvaliteten på den behandlingen pasienten får, sier han.

Koster mer

Køene ved St. Olav oppstår til tross for at folk i Trøndelag og Møre og Romsdal disponerer flere sykehussenger og sykehusansatte i forhold til innbyggertallet enn de som bor lenger sør på Vestlandet.

Lang liggetid og større kapasitet gjør at de som sokner til Helse Midt-Norge koster samfunnet mer enn gjennomsnittsinnbyggeren på Vestlandet. I fjor svidde spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge av 15300 kroner per innbygger, over 3000 kroner mer enn fylkene som sorterer under Helse Vest; Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Viseadministrerende direktør og fagsjef Jan Eirik Thoresen i Helse Midt-Norge er vel kjent med at liggetida er lenger enn på Vest- og Østlandet. - Pasientene legges oftere inn hos oss, og de ligger lenger. Vi er opptatt av å drive mer kostnadseffektivt, og vil fortsette å arbeide for å redusere liggetida, sier han.

Helsedirektøren understreker at det ikke er snakk om å kaste alvorlig syke på dør. – Det er de friskeste som skal sendes hjem, sier han.

- Ulike holdninger

Thoresen vil ikke spekulere på årsakene til at sørtrønderne tilbringer mer tid på sykehus enn vestlendinger og oslofolk. - Årsakene kan like gjerne finnes i primærhelsetjenesten, som henviser pasientene til oss, fremholder han.

Også Ronny Jørgenvåg i Sintef Helse har forsøkt å finne en forklaring på forskjellene. Han mener svaret er svært sammensatt. - Det er mange underliggende forhold som spiller inn. Holdningene til bruk av sykehustjenester kan være forskjellig hos primærlegene, i kommunehelsetjenesten og i befolkningen generelt, sier han.

Stavanger Aftenblad/Adresseavisen/Bergens Tidende

SKRAL HELSE? Trøndere lever farligere enn andre, mener Lise Wegge, Henriette Kahn og Roger Kahn. At helsen også er dårligere, tror de ingenting på.

Vegard Eggen