— Jeg er ikke overrasket over holdningen her i Trøndelag, for dette er kjerneområdet for de rød-grønne. Dette er senterpartiland fremfor noe, og i flere større kommuner har Arbeiderpartiet rent flertall. Det er atskillig vanskeligere å spore opp høyrevelgere for tiden.

Når til og med høyrefolk er fornøyd med tingenes tilstand, skyldes det utvilsomt at Norge er et av de beste land å bo i, og at regjeringen ikke har gjennomført så mange av de omstridte løftene. Selv jeg, med min inntekt, fikk ganske stor skattelette i år.

Denne målingen viser for øvrig at vi lever i et veldig homogent land. Forskjellen mellom partiene er ikke så stor som politikerne selv strever med å fremheve.

— Når så mange vestlendingar, trass alt, tykkjest å vera nøgde med regjeringa, skuldast det nok at vi ikkje ser noko anna realistisk alternativ. I tillegg vart det verdsett at kommunane fekk eit skikkeleg løft i budsjettet.

På minussida legg både eg og andre her vest vekt på kritikkverdige utspel frå SV om friskulane og Israel-boikott, og no sist bioteknologilova frå Sylvia Brustad. Den er dramatisk.

Men i det store og heile lever vi godt med denne regjeringa, særleg etter at SV vart ufarleggjort i såkalla fanesaker. Hadde KrF hatt, om så var berre ein finger på rattet, ville vi ikkje ha opplevd desse merkelege utspela frå Øystein Djupedal. Elles ser det ut for at Senterpartiet har greidd å moderera dei meir venstreorienterte kreftene i Ap.