Trønderne er i ferd med å bytte ut karskkoppen med vinglasset. I fjor ble det bare registrert tre saker om ulovlig produksjon av sprit i Sør-Trøndelag.

Til sammenligning hadde politidistriktet 21 saker i 2004, og med unntak av 2004 viser statistikken en jevn nedgang de siste årene.

– Populariteten til hjemmebrenten i Trøndelag er dalende og nærmer seg et bunnivå, sier påtaleleder Harald Moholt i Sør-Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Han peker på redsel for uren sprit, god råd og alkoholkjøp på utenlandsreiser som årsak til dette.

Han tror den hjemmebrenningen som skjer nå, først og fremst er til privat bruk, og gjerne skjer på bygda.

– Mye har endret seg. På 70-tallet foregikk det salg av hjemmebrent i havneområdene i Trondheim hver helg, og faktisk særlig på søndags morgen, sier Harald Moholt.

Rusforsker Øyvind Horverak ved Statens institutt for rusmiddelforskning sier politiets tall er i tråd med funnene til rusforskerne.

– Hjemmebrenning er et fenomen som er på vei ut. De som fortsatt brenner, gjør dette av årsaker som handler om kultur og tradisjon, sier Horverak.

Siri Haugland, som var prosjektleder for aksjonen «Stopp heimbrenten» i Nord-Trøndelag fra 1996 til 1999, tror aksjonen bidro til å endre folks holdninger til hjemmebrent.

– Våre undersøkelser viste helt klart at folk fikk en annen innstilling. Dessuten tror jeg at flere oppfatter hjemmebrent som harry, sier Haugland.