Den 61 år gamle kvinnen har vært hjemmeværende i 20 år, og retten kom til at «særlige grunner» var til stede for å ilegge mannen bidragsplikt til ekskona. De to hadde bodd sammen i 26 år og vært gift i 23 år da de skilte seg.

I tillegg til de månedlige bidragene, må 58-åringen betale et engangsbeløp på 100.000 kroner. Dommen er i store trekk i samsvar med dommen fra Nordmøre tingrett, som ektemannen anket, skriver Adresseavisen.

Paret reiste til sjøs og mønstret av da kona var om lag 40 år gammel. Hun ønsket selv å være hjemme, mens ektemannen etter hvert med tiltakende styrke ga uttrykk for at hun burde skaffe seg lønnet arbeid. De har ikke felles barn.