Ifølge Sten Morten Henningsmoen, en av to som driver fellesskapet, går det en debatt blant de 20 medlemmene om det er riktig å kalle seg trossamfunn. «Sekulært» betyr «verdslig» eller ikke-religiøst.

— Det er ett av prosjektene våre, å se på dette, sier Henningsmoen.

På nettsiden reklamerer Sekulært Fellesskap for vigselsretten. Men ifølge Henningsmoen har fellesskapet ikke viet noen ennå.

— Vielsene skal være gratis, så langt det lar seg gjøre. Dette er nokså nytt for oss, så vi er ikke i gang ennå, sier Henningsmoen, som oppgir at han driver organisasjonen sammen med Leik Endre Hoflandsdal.