Dagens praksis er at det ikke blir tatt slike tester av barna dersom moren motsetter seg det, med mindre en domstol skulle kreve noe annet.

I internbladet til Barne— og familiedepartementet bebuder barneministeren en ny gjennomgang av spørsmål som gjelder DNA-tester og foreldrerettigheter, skriver Aftenposten. Dåvøy understreker at konsekvensen for barna må være det viktigste i alt de gjør, og at "barneperspektivet i denne problematikken er jo å vite hvem mine foreldre er".

Fra før har Frp fremmet et privat lovforslag der det kreves DNA-testing i tilfeller der en annen mann enn ektefellen innrømmer farskapet. I tillegg til dem, vil også Høyre, trolig SV og mange i Arbeiderpartiet støtte et krav om DNA-testing i farskapssaker.

–Slik vi ser det, er ikke loven i dag god nok til å ivareta fedres interesser. Det er de som blir tapere når mødre motsetter seg DNA-testing, sier Høyres stortingsrepresentant Afshan Rafiq.

SV og Ap har ikke diskutert saken i sine stortingsgrupper, men representanter fra begge partiene understreker at alle barn i utgangspunktet bør ha rett til å vite hvem som er dets far.

(NTB)