Mandag vedtok Venstre, Kristelig Folkeparti og Høyre å starte reelle forhandlinger om å danne regjering. Det første forhandlingsmøtet finner sted tirsdag formiddag klokka 10.00 på Sem gjestegård i Asker, nærmeste nabo til Skaugum. I løpet av kommende helg regner man med at brikkene er falt på plass.

Selv om partene understreker at det gjenstår vanskelige politiske avklaringer, er det svært få som tror på at det ikke blir enighet denne gang. Dersom partene nok en gang skulle gå fra hverandre, betyr det i så fall at Jens Stoltenberg fortsetter som statsminister i en ren Arbeiderparti-regjering.

Alle fornøyd

— De samtalene som har vært ført, har gjort oss tryggere på at en trepartiregjering, hvis den blir dannet, vil føre en god politikk og sikre KrF gjennomslag på viktige punkter, sa Bondevik da han mandag presenterte sitt partis vedtak om å gå tilbake til forhandlingsbordet.

Høyre-leder Jan Petersen, som trolig blir utenriksminister i en trepartiregjering, sa seg også godt fornøyd med at prosessen var tilbake på sporet. Han tok en stor del av æren for dette fordi Høyre hadde sagt fra seg statsministerstillingen, selv om partiet vil bli klart størst i en eventuell regjering.

— Folk skal merke forskjellen. Høyres velgere skal få skatte- og avgiftslettelser. Det blir ikke 100 prosent Høyre-politikk, men vi kommer godt i gang, lovet han.

Lederen av juniorpartneren i regjeringen, Venstres Lars Sponheim, mente på sin side at Venstres deltakelse i regjering vil bidra til å flytte flertallet i Venstres retning. Det er ellers godt mulig at partiet kan få flere statsråder enn det har representanter i Stortinget.

Jan Petersen summerte opp de felles forhåpninger slik:

— Alle de tre partiene skal sette sitt preg på en regjering. I et genuint samarbeid skal alle være vinnere.

Kompromiss nødvendig

Det er ingen tvil om at alle de tre partiene må inngå kompromisser dersom det skal bli mulig å komme frem til en Sem-erklæring om å danne regjering.

En god del stridsspørsmål er ryddet av veien i forbindelse med samtalene partene førte før det kom til brudd på statsministerspørsmålet.

— Samtalene vi har vært gjennom har gitt meg økt og god tro på at vi skal lykkes med forhandlingene, konstaterte Bondevik.

Det som er klart, er at det blir langt større skattelettelser enn de KrF gikk inn for i valgkampen. Lettelsene vil neste år trolig komme opp i rundt 30 milliarder kroner.

Som kompensasjon for dette vil KrF og Venstre få innrømmelser fra Høyre i miljøpolitikken og distrikts- og landbrukspolitikken.

Mindretallsregjering

En trepartiregjering vil bli en mindretallsregjering, slik sentrumsregjeringen var og slik Ap-regjeringen er. I alt vil regjeringen ha 62 mandater bak seg i Stortinget, tre færre en Ap-regjeringen, men 20 flere enn det sentrumsregjeringen hadde.

Fremskrittspartiet kommer til å bli den viktigste samarbeidspartneren til en ny Bondevik-regjering, men Bondevik vil ikke regne Frp med til sitt parlamentariske grunnlag.

— Det er viktig at Ap ikke setter seg på sidelinjen, men søker å opptre konstruktivt for å få innflytelse på norsk politikk, sa Bondevik.

KLAR: Kjell Magne Bondevik & Co. er nå klar til å innlede reelle forhandlinger.