Like etter pågripelsen av Mellah 29. mars i år ble det oppnevnt to psykiatrisk sakkyndige av politiet. Ekspertene har observert Mellah i fengselet, og i slutten av juni leverte de sin skriftlige rapport, som trolig vil få stor betydning for utfallet av rettssaken.

– Konklusjonen i rapporten går i retning av at siktede ikke har en tilstand som egner seg for fengselssoning, sier politioverbetjent Finn Abrahamsen i Oslo politidistrikt til Dagbladet.no.

Han understreker imidlertid at det er tingretten som skal avgjøre hvordan en eventuell soning skal gjennomføres.

For rundt to uker siden ble Mellah overført fra fengselet til en spesialavdeling på Dikemark sykehus.

– Tilstanden hans ble verre. Det er ingenting som tyder på at han blir ført tilbake til noe fengsel ifølge de signalene vi har fått fra fagfolkene, sier Abrahamsen.

Politiet har foretatt en rekke avhør med Mellah, også nå i sommer. 37-åringen holder fast ved at han ikke husker noe som helst fra drapsdagen 29. mars i år.

Tiltalen blir trolig oversendt statsadvokaten neste uke. Det er foreløpig ikke klart når rettssaken vil starte.