Ekspedisjonssjef Magnor Nerheim i Fiskeridepartementet sier at man på norsk side ikke har noen grunn til å tro at russerne ikke mener alvor når de sier at det blir full stans i importen.

– Russerne bestemmer selv suverent hva de vil gjøre. De er ikke medlemmer av WTO, der det er regler for den slags. Vi forholder oss til at det blir stans 1. januar og har bedt næringen være innstilt på det, sier Nerheim til NTB.

Det er store summer på spill for norsk fiskenæring. Norge eksporterer laks til Russland for rundt 600 millioner kroner i året. Det kjøres 500 tonn laks over grensen hver uke. Dette utgjør 10 prosent av norsk eksport av laks. Den totale fiskeeksporten er verdt nærmere tre milliarder kroner.

Tungmetaller

Russiske veterinærmyndigheter varslet i begynnelsen av desember at de hadde funnet for høye verdier av kadmium og bly i norsk oppdrettslaks fra en håndfull pakkerier. Importforbudet ble gradvis utvidet til å gjelde all laks, og så all eksport av fersk fisk.

Mattilsynet stiller seg uforstående til de russiske påstandene om at norsk fisk er helsefarlig. I dagene før jul og gjennom julehelgen har tilsynet jobbet med å oversette og klargjøre relevant regelverk. Et svar på det russiske brevet fra 22. desember om importforbud mot all norsk ferskfisk vil trolig bli oversendt senest onsdag i romjulen.

– Det er høyt trykk i denne saken, og det jobbes overfor kontakter flere steder i russisk forvaltning. Vi håper og tror at perioden med eksportstans skal bli kort, sier Nerheim.

Mangelfulle opplysninger

Han legger til at man på norsk side bare har fått seg forelagt noen testresultater, men ingen opplysninger om hvordan prøvene er gjennomført. Nå arbeides det for at det skal holdes et møte med russiske veterinærmyndigheter i Norge så raskt som mulig over nyttår.

Mange fridager i forbindelse med feiringen av russisk nyttår gjør imidlertid at det kanskje kan gå et par uker ut i januar før et slikt møte kan arrangeres. Direktør for forbrukerhensyn i Mattilsynet, Kari Bryhni, bekrefter at det vil ta noe tid å løse denne saken.

Ambassaden i Moskva fungerer som mellomledd i kontakten med russiske veterinærmyndigheter, men norsk UD er foreløpig ikke involvert i saken ut over det. Nerheim sier at løsningen ligger på ekspertnivå mellom Mattilsynet i Norge og russiske veterinærmyndigheter.

Norske sjømatmyndigheter har siden 1995 årlig analysert oppdrettslaksen gjennom et overvåkingsprogram som er i overensstemmelse med EUs regler. Mattilsynet sier at verdiene for bly og kadmium i norsk fisk ligger godt under grensene som EU har trukket opp, og som Norge må rette seg etter gjennom EØS-avtalen.