Det er trolig flertall på Stortinget for en ny, felles ekteskapslov for heterofile og homofile, men det er fortsatt usikkert om det er flertall for at lesbiske skal få adgang til assistert befruktning.

Regjeringen kommer i statsråd fredag trolig til å legge fram forslag om en felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par. Lovforslaget innebærer at homofile kan inngå juridisk likestilte ekteskap som heterofile, at de skal få rett til å bli vurdert som adoptivforeldre og at lesbiske ektefeller og samboere skal få samme adgang til assistert befruktning som heterofile. Kirken og trossamfunn får videre en rett, men ikke en plikt, til å vie homofile.

Som en del av reformen vil regjeringen foreslå endringer i adopsjonsloven, bioteknologiloven og barneloven. Samtidig vil partnerskapsloven bli foreslått opphevet.

Senterpartiet fristilt

Lovforslaget er svært kontroversielt for Senterpartiet. Lørdag fortalte kommunal— og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) at hun etter en lang og smertefull prosess har bestemt seg for å si ja til å likestille homofile med heterofile i forslaget til ny ekteskapslov.

Meltveit Kleppa går nå også inn for at homofile skal vurderes på lik linje med heterofile i spørsmålet om adopsjon. Hun har ikke tatt noe standpunkt når det gjelder assistert befruktning.

– Flere vil snu

Lederen i Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH), Jon Reidar Øyan, tror flere vil endre standpunkt i denne saken, og at forslaget til ny ekteskapslov trolig er sikret et flertall i Stortinget.

– Det står respekt av Kleppa som endrer standpunkt etter å ha innsett at de gamle argumentene ikke holder, sier Øyan til NTB.

Han håper at statsrådens snuoperasjon vil trekke med seg flere av tvilerne, men tror at det allerede er et flertall for den nye ekteskapsloven.

– Det ser ut til at det kan bli et parlamentarisk flertall for en ny ekteskapslov og for en adopsjonsprøvingsrett. Det spørsmålet Kleppa er i tvil om, nemlig assistert befruktning, er fortsatt usikkert, sier Øyan til NRK.

Alle Sps stortingsrepresentanter er fristilt, men et stortingsflertall blir trolig sikret ved at Høyre og Venstre har vedtatt å gå inn for hele eller deler av forslaget. Høyre har fristilt sine representanter, mens Venstre har fristilt sine representanter i spørsmålet om assistert befruktning.

Kristelig Folkeparti mener dagens lovverk er godt nok, og mener lovforslaget vil skape mer usikre rammer rundt barns oppvekst.