I et høringsnotat går regjeringen inn for at homofile som har inngått partnerskap skal få adoptere hverandres barn. Det ser ut til at det vil bli flertall for et slikt forslag når det kommer til Stortinget.

— Vi diskuterte et slikt tilfelle for ett år eller halvannet siden, og mente at dette var et særtilfelle. Høyre var den gang positive til et slikt forslag. Forslaget er ikke diskutert i stortingsgruppa, men jeg tror ikke vi har endret syn, sier en av partiets medlemmer i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, Trond Helleland, til NTB.

Han mener at adopsjon av stebarn er et særtilfelle, og at adgang til dette ikke åpner for generell adgang for homofile og lesbiske samboere til adopsjon.

Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet er skeptisk til regjeringens forslag og vil ventelig avvise det.NTB