Mandag ble det kjent at Kristensen Solås er suspendert fra stillingen som generalsekretær i Redningsselskapet. Det er nye opplysninger om snoking i rundt 40 ansattes e-post som ligger bak styrets beslutning. Datatilsynet og politiet i Asker og Bærum er blitt orientert om sakens nye omfang.

– Redningsselskapet har satt i gang et sirkus. Jeg tenker ikke først og fremst på meg selv, men på hva det gjør med Redningsselskapet og dem som jobber der, sier Kristensen Solås til TV 2 Nettavisen.

Hun kaller Redningsselskapets håndtering for «umenneskelig» og ser fram til å legge fram sin versjon av det som er skjedd. Opplysningene om at 40 personer skal ha vært kontrollert, avviser hun.

– Jeg har talt til 23 ansatte, og her er det snakk om tiltak det er helt spesielle grunner for, sier den suspenderte lederen.

Neppe fortsette

President Magnus Stangeland sier det er små muligheter for at Kristensen Solås kan fortsette som daglig leder. Han vil ikke utdype dette noe nærmere, men avventer en rapport som administrasjonen skal legge fram for styret i Redningsselskapet på et møte 6. desember. Dette blir avgjørende for sakens videre gang.

Saken kan ende i retten, men det er også mulig at styret kan bli enig med den suspenderte lederen om en økonomisk pakke. Mandag ville ikke Redningsselskapets ledelse kommentere slike spørsmål.

– Styret er i dialog med Kristensen Solås om hennes framtid i Redningsselskapet. Jeg er overrasket og sjokkert over det som er kommet fram. Det er helt uakseptabelt. Men nå skal alt på bordet, sier en alvorstynget styreleder. Han vurderer ikke sin egen stilling nå, men har varslet at han ikke tar gjenvalg på landsmøtet til våren.

Avviser

Stangeland opplyser at Kristensen Solås er blitt konfrontert med de nye opplysningene, men at hun nekter for å ha lest privat e-post. Til NRK sier hun at styrets ledelse farer med løgn.

– Jeg er forferdet og sjokkert over utviklingen de siste dagene. Jeg oppfatter meg som generalsekretær i Redningsselskapet, og jeg føler meg som generalsekretær i Redningsselskapet. Den ledelsen som Magnus Stangeland og visepresident Hermod Larsen viser i denne situasjonen, er katastrofal for selskapet, sier Kristensen Solås.

Den siste alvorlige omdreiningen i personstriden kom i midten av forrige uke. Da meldte to ansatte seg for konstituert generalsekretær Kjell Brevik og fortalte at de selv hadde medvirket til datasnokingen, og at private beskjeder også var blitt gjennomlest. IT-avdelingen i Redningsselskapet hadde gjort det teknisk mulig å gå inn i de ansattes e-post. Dette skjedde over flere måneder rundt årsskiftet 2004-2005.

– Omfanget er betydelig større enn tidligere antatt. Vi trodde det var snakk om rundt ti personer, nå ser det ut til at nærmere 40 ansatte er blitt kontrollert. Dessuten er altså prosedyrene brutt ved at også privat post er blitt sjekket, sier Brevik.

Frisk og rask

Monica Kristensen Solås har i det siste vært sykmeldt på ubestemt tid. Men på Redningsselskapets landsrådsmøte på Gardermoen sist fredag dukket hun plutselig opp og sa hun var friskmeldt og at hun ville møte på jobb mandag.

Hennes nærvær kom fullstendig overraskende på ledelsen, og det utløste hektisk virksomhet i kulissene under rådsmøtet. Det ble nødvendig med et ekstraordinært styremøte, der Magnus Stangeland snakket med flere styremedlemmer over telefon.

Alle forsøk på en forhandlingsløsning strandet, og Kristensen Solås ble til slutt suspendert inntil styremøtet 6. desember. Ifølge Stangeland ble det nødvendig å fatte en drastisk beslutning i styret.

Brevik har full tillit til de to som nå har stått fram. Han sier de har lettet sin samvittighet, men han vil ikke kommentere deres motiver for å tilby disse sensitive opplysningene såpass langt ute i saken.

– Det nye ligger på en helt annen skala enn det vi trodde før. Og det er veldig beklagelig at det ikke er kommet fram tidligere. Det er nok flere enn disse to og generalsekretæren som har deltatt, sier Brevik.