Lagmannsretten skal nå behandle suspensjonene og eksklusjonene av Frp-medlemmene, etter at de påkjærte kjennelsen i namsretten som ikke ga dem medhold. For stortingsrepresentant Dag Danielsen og de andre utstøtte er det avgjørende at kjæremålet blir behandlet innen Oslo Frp har årsmøte 25. og 26. januar og nominasjonsmøte 27. januar.

Hvis lagmannsretten opphever suspensjonene, kan de utestengte bli valgt til tillitsverv eller nominert til Stortinget.

Saksforberedende dommer i Borgarting lagmannsrett, Hedda Remen, sier til NTB at hun regner med at kjennelsen vil foreligge før det tidspunkt partene har ønsket, det vil si 25. januar. I løpet av de nærmeste dagene vil hun avgjøre om det blir muntlige forhandlinger, det vil si full rettssak. Det normale i slike saker er at de behandles skriftlig av tre dommere.