JULIA S. PERELSTEIN

GIDSKE STARK (foto)

HELGE SUNDE (foto)

1976 var en blomstrende periode både for politikk og kvinnekamp.

— Vi fikk en oppvåkning, og ville ta vår plass i det offentlige rom, sier Elisabeth Eggum.

Hun var i mange år med på å arrangere 8. mars-tog i Bergen, og aktiv i kvinnekampen. Senere har hun sittet i bystyret, ledet Norsk Lærerlag på fylkesnivå og vært leder i Bergen SV.

Tiet i hjel

— Sakene vi kjempet for var mange. Vi ville ha fri abort, barnehageplasser, og at kvinner skulle bli hørt og tatt alvorlig i samfunnet. Mer enn i dag ble vi tiet i hjel.

— Mer enn i dag?

— Ja, vi blir fremdeles tiet i hjel. Bare tell bildene som står på trykk i BA og BT. Det er stort sett menn.

De formelle rettighetene er på plass, men speiler ikke virkeligheten.

— Gjennom lovverket er vi ikke lengre diskriminert. Det er en start, men det er mye som står igjen, mener Eggum.

— Folk fremstilles som varer, jenter er sex-symboler, man har kjøp og salg av mennesker, det er ikke likelønn og fremdeles har vi ikke full barnehagedekning.

Sosialist i hjertet

Politisk bevissthet er hennes medisin for å komme videre.

— Alt som skjer er politikk og deler av maktstrukturer i samfunnet. Markedsliberalismen gjør at fokuset ikke lenger er på mennesker, men på økonomi.

Dette er grunnen til at Elisabeth Eggum fremdeles er politisk radikal.

— Sosialisme for meg betyr likeverd, fellesskap, solidaritet og et sterkt samfunnsnett der ingen faller igjennom.

Utviklingen de siste 30 årene har i stedet ført til at hver enkelt tror de må klare seg selv. Dermed blir det et stort forventningspress på jenter som skal takle både karriere og familie.

— Kvinner har en tendens til å privatisere sine felles problemer. For å få slutt på dette må man stå sammen i kampen for forandring.

Det finnes håp

Eggum mener det er lettere å få bevilgninger til veier og broer enn velferdstilbud til kvinner.

— Vi er heldige som har et års fødselspermisjon, men etterpå er det ikke sikkert at man får barnehageplass i Bergen.

På noen områder mener hun likevel at ting har gått fremover.

— Kvinner tar høyere utdannelse, uttrykker seg kunstnerisk, og blir hørt på en helt annen måte enn på syttitallet.

Ladyfest tilbyr denne uken arrangementer med kvinnefokus. Dette ser hun på som en revitalisering av kvinnekampen.

— Så det finnes håp?

— Ja, det finnes håp hele tiden. Vi er halve jorden!

BJØRN ERIK LARSEN (foto)