Den 67 år gamle kvinnen var i lykkerus da hun ringte kontofonen og fant ut at saldoen var 500.000 kroner høyere enn hun hadde ventet.

Den uføretrygdede kvinnen fra Indre Østfold feiret det hun trodde var lykke i lotto med ellevill shopping og brukte 350.000 kroner de neste to ukene.

Men ifølge NRK hadde ikke kvinnen vunnet i lotto. Marker Sparebank hadde nemlig overført pengene ved en feiltakelse. Både banken og sønnen rådet kvinnen til å ikke bruke av pengene, men kvinnen nektet å tro at hun ikke hadde vunnet penger likevel.

Kvinnen er i Heggen og Frøland tingrett dømt til å betale alle pengene tilbake til banken. Hun er også dømt til 90 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år, melder NRK.