Skiensmannen ble sittende nesten tre uker i varetekt mens samboeren var alene hjemme.

– Jeg skjønner ikke hvordan det skjedde, men av en eller annen grunn trodde lagmannsretten det var en hund mannen hadde snakket om. Egentlig hadde han forklart at det var samboeren som trengte hans hjelp i en sårbar fase hvor hun prøvde å holde seg unna rus, sier mannens forsvarer, advokat Heidi Ysen, til Varden.

Det er uvisst hvordan misforståelse oppsto. Ysen tror det enten kan skyldes en skrivefeil eller at lagdommerne ikke leste saksdokumentene grundig nok.

I kjennelsen fra Agder lagmannsrett het det: «Varetektsfengsling ikke synes å være et uforholdsmessig inngrep for siktede eller hans hund». 36-åringen skjønte ingenting, og pekte på at han aldri hadde hatt en hund.

Saken ble klaget inn for Høyesteretts kjæremålsutvalg, som kunne slå fast at mannen satt ulovlig i varetekt.

Lagdommer Tone Kleven sier til Varden at hun ikke husker kjennelsen, og at hun derfor ikke kan kommentere saken.