RAGNHILD HOVragnhild.hov@bergens-tidende.no

De etterlyser også en politisk gjennomgang av reformen fra regjeringens side.

– Skammen vi følte over hvordan vi behandlet de svakeste, førte til at vi ikke ga rom for individuelle løsninger, sier Høyres Arne Skauge.

– Det er ingenting jeg er mer stolt av å ha vært med enn å vedta HVPU-reformen. Men vi laget for firkantete løsninger, mener Ranveig Frøiland

– Jeg var skeptisk. Erfaringen viser at jeg hadde rett. Vi skulle aldri lagt ned alle institusjonene, sier Anne Enger Lahnstein.

Skauge var medlem i sosialkomiteen da Stortinget forberedte gjennomføringen av HVPU-reformen og finansminister da lovforslaget om endringen av omsorgen ble gjort.

Burde beholdt institusjoner – I dag er jeg sikker på at vi burde ha beholdt noen av de minste og mest veldrevne institusjonenene. Jeg husker at jeg den gang vaklet fordi konsekvensen av legge ned institusjonene også ville bety at små, moderne institusjoner ville forsvinne

I ettertid mener Skauge at Stortinget burde ha lagt sterkere føringer for politisk oppfølging av reformen.

– Gjennomføringsfasen ble overlatt til faglige miljøer med sterke idealistiske visjoner om at alle skulle integreres. Vi politikere var vel heller ikke fullt klar over hvor dyrt de ville bli å gjennomføre desentralisert omsorg.

Firkantet – Regelverket ble for firkantet, konstaterer Ranveig Frøiland. Hordaland Arbeidspartis fremste stortingsrepresentant satt ikke selv i sosialkomiteen da Stortinget vedtok reformen. Men hun var sterkt engasjert.

– Vi burde sørget for at intensjonen med reformen ble fulgt bedre opp politisk. I stedet ble gjennomføringen overlatt fullstendig til departementet. Jeg vil ikke reservere reformen, men vi bør få en gjennomgang av hvordan vi har lykkes, sier hun i dag.

Kritisk I dette får hun følge av Senterpartiets Anne Enger Lahnstein. Den tidligere Sp-lederen var medlem av komiteen da reformen enstemmig ble banket igjennom i Stortinget. Hun var den gang en av de få som var kritisk til å legge ned alle institusjonene.

– Jeg trodde faktisk at det ikke kom til å skje. Det var jo mange små institusjoner som fungerte godt. Derfor ble jeg svært forbauset over at embetsverket i Sosialdepartementet var å gjennomføre reformen i sin ytterste konsekvens, sier hun.