— Jan var en slags telefonoman. Han ringte kundeservice og opplysning i tide og utide. Samtalene ble aldri ferdig og som regel var han litt påvirket når han holdt på med den slags, sa vitnet.

- Følte mistanken - Da jeg leste om denne samtalen slo det meg at det kunne være Jan Paust, sa vitnet. Han hadde imidlertid ikke konfrontert Paust med muligheten, og kunne heller ikke forstå hvor Paust skulle ha ringt fra.

Det var også Paust som ringte og underrettet vitnet om trippeldrapene 1. pinsedag, men han kunne ikke si nøyaktig når.

Vitnet opplyste at Paust følte politiet mistenkte ham både for attentatforsøkene og trippeldrapet.

Forbanna Vitnet bekreftet ellers at Jan Paust var forbanna på sin stemor Anne Orderud på grunn av arveoppgjøret etter faren.

— Da Anne var død satte Jan seg imot at Anne skulle gravlegges sammen med faren som nettopp var død. Det førte til at han ikke gikk i begravelsen, sa vitnet.

Paust har for øvrig truet vitnet på livet. Etter det har vitnet ikke hatt kontakt med Paust før nå når rettssaken skulle opp. NTB