Med disse ordene takket Lars Sponheim landsmøtet etter at han i går ettermiddag ble gjenvalgt for to nye år som leder i Venstre.

I sin tale tidligere på dagen overrasket han nok enkelte delegater da han kommenterte Bondevik-regjeringens fall ved valget i fjor høst. — Kanskje var det like bra at det gikk som det gikk, sa Sponheim.

- Aldri mer

Han var åpenbart ikke lei seg for at mange sistemandater gikk til Arbeiderpartiet. Ellers ville Bondevik blitt avhengig av et stort og selvsikkert Fremskrittsparti for å beholde regjeringsmakten, mente han.

— Nå kan vi konsentrere oss om å selge den rene Venstre-politikken. Og vi skal aldri igjen delta i en regjering med bare to representanter i Stortinget. Vi skal bli store nok til at vi kan prege regjeringens politikk. Det skal vi greie i 2009, sa en selvsikker partileder.

Med ti representanter på Stortinget er målet å markere partiet bedre, og å utvide partiets profil. Venstre skal ikke bare være opptatt av miljø og småbedriftenes stilling. I debatten på landsmøtet i går var det tydelig at også skole og sosialt ansvar skal kjøres frem som partiets hjertesaker.

Vil bli lærerparti

Venstre skal på ny satse på å bli det store lærerpartiet. Respekten for lærerne må gjenreises, var et krav som gikk igjen i debatten i går. Nestleder Trine Skei Grande og Odd Einar Dørum står bak et forslag, som helt sikkert blir vedtatt, om å innføre et såkalt kompetanseår for lærerne.

Forslaget går ut på at lærere hvert syvende år skal kunne ta permisjon med lønn ett år for å videreutdanne seg, på linje med det vitenskapelig ansatte på universitetene har i dag.

Foreslo fri innvandring

Blant dem som ville løfte frem lærerne var Hans-Carl Tveit fra Bergen.

— Vi må få slått fast at lærerne er kunnskapsformidlere, ikke funksjonærer. Og vi må utvide lærerutdanningen til fem år, med mer vekt på spesialisering. Venstre har utvilsomt den beste skolepolitikken, men vi har behov for å få Clemet litt mer på avstand, sa han.

Venstre ønsker også å fremstå som et åpent parti som blant annet ønsker å fremme et flerkulturelt samfunn. Men det er tvilsomt om partiet er rede til å følge Unge Venstre-leder Lars-Henrik Michelsens.

— Venstre bør med rak rygg gå inn for fri innvandring til Norge.

-ALDRI MER: - Nå kan vi konsentrere oss om å selge den rene Venstre-politikken. Og vi skal aldri igjen delta i en regjering med bare to representanter i Stortinget, slo Lars Sponheim fast på landsmøtet på Radisson SAS-hotellet i Oslo. FOTO: SCANPIX