— Vi har plass til 110 tilhørere. Av disse er 78 journalister. På grunn av plassmangel har vi skåret litt i delegasjonene fra de største redaksjonene, men de aller fleste som har meldt interesse vil få plass, sier Våpenstad til NTB.

Onsdag arbeidet sorenskriveren med å sende ut adgangskort til utvalgte tilhørere. Ved siden av pressen har pårørende og nær familie fått lov til å overvære rettssaken, som starter i Frogner grendehus 18. april.

Enorm interesse Den voldsomme interessen fra publikum gjør at sorenskriveren etablerer et eget pressesenter vegg-i-vegg med rettssalen. Der skal pressefolk uten eget adgangskort få tilgang til lyd og bilder fra rettsforhandlingene. Forsvarsadvokat Frode Sulland, som representerer Veronica Orderud, er sterkt kritisk til dette, og mener pressesenteret er en fare for rettssikkerheten.

— Jeg er uenig. Det er ikke meg som skaper medieinteressen, jeg forsøker simpelthen å organisere det slik at rettssaken vil foregå i mer verdige former, parerer Våpenstad.

Han hadde ventet interesse og stor pågang fra media, men synes det kan bli vel mye iblant.

— Det blir mye mas. Jeg er alene om dette her, og kunne nok trengt en egen informasjonsmedarbeider, sier han lakonisk.

Stort oppbud i Kristiansand Også i Baneheia-saken er interessen fra medier og publikum formidabel. Rettssalen som skal brukes har kun plass til 40 tilhørere. Ifølge sorenskriver Jørn Ree i Mandal har mediene meldt om behov for 50 plasser.

— Mediene får neppe plass til så mange representanter som ønsket. Antall representanter fra mediene må dessuten begrenses ut fra hvor mange fra de involvertes familier som ønsker å være til stede, sier Ree til P4.

NTB