Statsadvokatene i Oslo har nå besluttet at både trikkeføreren og Oslo Sporveier skal tiltales, skriver Oslo Sporveier i en pressemelding. Den 35 år gamle kvinnen omkom da hun skulle trekke med seg barnevognen på trikken. Åpningsmekanismen til døren skal ha vært ødelagt, slik at døren gikk igjen og trikken begynte å kjøre, selv om ikke kvinnen hadde steget om bord. Foten hennes satt fast, og hun havnet under trikken. Kjører med én vogn Senere har ulykkeskommisjonen også avdekket at håndtaket for nødåpning fra innsiden av døra på trikken var defekt, og heller ikke merket slik nødhåndtak skal være. — Jeg tar til etterretning at denne saken nå blir rettslig prøvet, sier administrerende direktør i Oslo Sporveier, Trond Bjørgan, til NTB. Han opplyser at det like etter trikkeulykken i januar ble gjennomført en rekke sikkerhetstiltak for å hindre at lignende ulykker skal skje igjen. Ulykken skjedde i en såkalt svensketrikk. Disse trikkene kjører nå kun med én vogn for at føreren skal ha bedre oversikt over dørene. Dessuten er klemsikringen på dørene skiftet ut med en ny type, og nødhåndtak med instruks er montert i alle vognene. Nye italienske trikker Oslo Sporveier har 21 svensketrikker, men er i ferd med å skifte ut disse med nye trikker fra Italia. — Vi håper å være ferdig med utskiftningen i løpet av neste vår. Inntil da kjører vi svensketrikkene med enkle vogner, sier Trond Bjørgan. Han sier videre at Oslo Sporveier arbeider fortløpende med sikkerheten. — Passasjerene kan være sikre på at vi gjør det vi evner for at det skal være trygt å kjøre både buss, T-bane og trikk med Oslo Sporveier, sier Trond Bjørgan. Det er foreløpig ikke berammet når rettssaken etter ulykken vil komme opp for Oslo byrett.