"Skyting pågår" er politiets hemmelige fagplan for å stoppe drapsmenn i aksjon. Planen ble innført i 2009 etter skolemassakrene i Finland.

Mens politiet vanligvis skal skaffe oversikt over situasjonen og vente på forsterkninger før de går mot en bevæpnet gjerningsmann, pålegger denne prosedyren de første politifolkene på stedet det stikk motsatte.

De skal gå inn i situasjonen og, med fare for eget liv, forsøke å stanse gjerningsmannen. Dette gjelder uansett hvem som kommer – enten det er vanlige politipatruljer eller medlemmer av politidistriktenes egne utrykningsenheter.

Vanlige tjenestefolk både i Hordaland og Rogaland fikk opplæring i planen da den ble innført. Etter den tid har de vanlige politifolkene ikke øvd etter fagplanen, ifølge tillitsvalgte i Politiets Fellesforbund i de to distriktene.

— Krysse fingrene

Etter minimumsopplæringen på minst 11 timer på den nye prosedyren i 2009, var det opp til hvert enkelt politidistrikt å bestemme hvor mye de vil trene på slike scenarier, og legge det inn som del av den obligatoriske treningen alle operativt godkjente politifolk skal gjennom hvert år.

Kjetil Rekdal, leder for Politiets Fellesforbund i Hordaland, understreker at politiet stadig trener på å håndtere ulike scenarier, men savner mer trening etter denne spesifikke fagplanen. Han påpeker at når politifolk er villige til å risikere livet for å redde andre, bør de få et så godt utgangspunkt som mulig.— Spørsmålet er om vi er godt nok forberedt på denne type situasjoner. Jeg mener det bør trenes mer og mer regelmessig, sier han.

I Rogaland er situasjonen den samme, ifølge tillitsvalgt Arild Sandstøl. Han sier innføringen av "skyting pågår" var en stor kulturendring, siden handlingsmønsteret ble snudd om.

— En så stor endring skal du bruke ganske mye tid og ressurser på å gjøre. Du gjør det ikke med å vedta en instruks og krysse fingrene, sier Sandstøl.

Med i annet

Seksjonsleder for beredskap i Rogaland politidistrikt, Steinar Knudsen, bekrefter at "skyting pågår"-fagplanen bare er fulgt én gang, i 2009.

— Men det er stadig elementer av "skyting pågår" i resten av treningen, sier Knudsen.

— Er det tilstrekkelig?- Det kan du si, men elementer fra "skyting pågår" er gjennomgående. Ved alle øyeblikkelige aksjoner, kommer deler fra "skyting pågår" inn, sier Knudsen.

Rekdal i Politiets Fellesforbund mener ressurssituasjonen i politiet gjør at ekstra trening stjeler mannskaper fra operativt politiarbeid.

— Det er et dilemma. Treningen i seg selv er ikke kostbar, men det finnes ikke folk til å erstatte dem som er på trening. Dermed får du færre folk ute på gaten hvis du prioriterer trening, sier han.

Øver på bygninger

Visepolitimester John Reidar Nilsen i Hordaland politidistrikt vil ikke svare på hvor ofte politiet øver på skyteepisoder, eller når dette skjedde sist. Men han sier politiet i Hordaland har flere bygninger som brukes hyppig til øvingsformål.

— Vi bruker bygninger som er til sanering eller skal rives, og endrer ofte lokalisering. Det er viktig for oss at bygningene er forskjellige, slik at vi får variert trening, sier Nilsen

Ifølge Nilsen består øvingen av flere ulike sekvenser.

— En gang kan vi øve på skytestilling, en annen gang på innmarsj. Det er også viktig å øve mentalt på at man kan komme i en situasjon der man må rette skudd mot en gjerningsperson, sier Nilsen.