Beinskjørhet rammer i stor grad eldre mennesker og særlig kvinner. Opp mot 50 prosent av kvinnene pådrar seg benbrudd i alderdommen. Nå styrker en ny undersøkelse tesen om at fysisk aktivitet i ung alder motvirker beinskjørhet senere i livet.

— Hos kvinner påvirker muskelstyrken beintettheten og dermed risikoen for beinskjørhet, sier Eva Ribom, forskeren bak undersøkelsen som er utført ved Institutt for kliniske vitenskaper ved Uppsala universitet i Sverige, til Sveriges Radio.

Kvinner med sterk muskulatur har nemlig også et sterkere skjelett enn kvinner som ikke har trent musklene. I og med at skjelettet bygges opp frem til man når 30-årsladeren, er trening i disse årene avgjørende for å minske risikoen for beinskjørhet. - Siden beintettheten deretter reduserer med årene, er det bra for kvinner å trene opp så sterke muskler som mulig, sier Ribom.

All trening som belaster muskulaturen i ulike bevegelsesretninger er bra.

— For barn er det naturligvis veldig viktig med skolegymnastikken, sier den svenske forskeren.

Etter 30 år er det for sent å trene opp selve skjelettet, men det betyr ikke at trening ikke er viktig. Økt muskelstyrke kan bidra til at reduseringen av beintettheten går saktere.