Agnete Strøm oppfordrer derfor organisasjoner og enkeltpersoner om å støtte gruppen økonomisk.Gruppen har blant annet hatt reiseutgifter for to av kvinnene som forrige tirsdag var i Oslo for å gjøre saken sin kjent for Stortingspolitikerne. Gruppen hjelper også kvinnene med penger til livsopphold.