— Vårt inntrykk er at mange som jobber på offentlige kontorer, i bank og forsikring ikke vet hvordan de skal forholde seg til personer som lever på kodet adresse. Jeg tror at det er en av grunnene til at det skjer en del lekkasjer, sier seniorrådgiver i Justisdepartementet Line Nersnæs.

Hun er med i et utvalg som jobber med tiltak som kan hindre at de sperrede adressene gis ut.

— Arbeidet er krevende. For hver stein vi har snudd finner vi ti nye. Det er åpenbart at lekkasjeproblemet er stort, sier hun.

I tillegg til å informere offentlig ansatte, mener Nersnæs det er viktig at de som lever på sperret adresse får økt kunnskap om egen situasjon.

— Det er et mål å kyndiggjøre disse kvinnene. Situasjonen deres er så spesiell at de uansett vil få spørsmål i møte med offentlige myndigheter, sier hun.