Ikke rart Lars Leijonborg ble mottatt med stormende applaus av landsmøtet. En suksessforklart partileder skulle gi delegatene oppskriften på suksess. «Flaks» var ordet han brukte for å forklare hvordan Folkpartiet kunne gå tredoble oppslutningen under fjorårets valgkamp.

Fant kontroversiell sak

— Det er i grunnen den viktigste forklaringen. Vi fant en sak som ble oppfattet som kontroversiell, som gjorde at alle ble opptatt av oss, men som velgerne var enige med oss i.

Og saken Leijonborg fant var kravet om at alle som ønsket svensk statsborgerskap måtte kunne svensk. Men Folkpartiet red ikke på noen fremmedfiendtlig bølge i Sverige, snarere tvert imot.

— Vi mener Sverige trenger flere innvandrere og vi trenger en bedre integrasjonspolitikk. Innvandrere trenger arbeid ikke sosialhjelp.

Hadde troverdighet

Så da de øvrige partiene forsøkte å angripe Folkpartiet for å være innvandringsfiendtlig, visste velgerne at dette ikke var riktig.

— Velgerne fikk et kikkhull inn i Folkpartiets politikk. Og det de så likte de. Vi måtte ha troverdighet i de sakene vi har satset på i valgkampen, og det hadde vi; i skolepolitikk der vi forsvarer kunnskapsskolen, i næringspolitikken der vi ønsker gode vilkår for småbedriftene, og i internasjonal politikk der vi er tilhengere av både EU og NATO-medlemskap.

Men det var ikke språkkravet til innvandrere som gjorde at velgerne valgte Folkpartiet.

Skolepolitikken var viktigst. Det viste undersøkelser etter valget.

Venstreleder Lars Sponheim sier at Folkpartiets suksess i Sverige har inspirert ham. Venstres mål er å bli det største sentrumspartiet i de fire største byene.

Jakter på saken

— For å få det løftet vi håper på, må vi være grundige og skikkelige i den politikken vi står for til vanlig. Så gjelder det å finne det momentum som gjør at pressen blir positivt oppmerksom på oss og alle partier må debattere det vi står for.

— Og hva er det momentum?

— Det vet vi ikke før vi står der.

Leijonborg la i sin tale vekt på at man måtte finne en sak som skapte strid. For det er i strid man skaper sin profil.

— Jeg vet ikke om jeg skal komme med mer provoserende utspill. Jeg er blitt beskyldt for å være for provoserende, sier Sponheim.