I dag sysselsetter båtbyggerne i bransjen rundt 2.000 fagfolk. Behovet er nærmere det dobbelte. Båtbransjen totalt teller 20.000 personer.

– Fra å være en sesongbransje har vi de senere år i stor grad blitt en helårsbransje. Det gjelder i første rekke forhandlere, marinaer og verksteder. Mens de tidligere tok inn «ekstra hjelp» i sommermånedene, har de nå behov for helårsstillinger. Men vi har et stort og udekket behov for fagfolk på alle områder, sier administrerende direktør Erlend Prytz i bransjeorganisasjonen NORBOAT.

Det er nå vedtatt å etablere to nye båtbyggerlinjer her i landet. Den ene i Blakstad utenfor Arendal og den andre blir lagt til Hordaland, trolig i Norheimsund. Begge steder er det fra før levende maritime miljøer.

Miljømotorer

Ikke minst har klima og miljø kommet i fokus. Utviklingen av nye «miljøvennlige» motortyper krever ny kunnskap hos fagpersonell.

– Dagens og fremtidens teknologi setter helt andre krav til fagfolk enn tidligere. Ikke minst tvinger nye og strengere miljøkrav fra USA og EU fram nye og avanserte båtmotorer som avgir mindre støy klimautslipp, sier Prytz.

Ifølge bransjesjefen har den tekniske utviklingen på båtmotorer gått mye raskere enn på bil de senere år.

Dagens båtmotorer slipper ut betydelig mindre skadelige gasser og forurensning enn forgjengerne. Og det kommer nye og enda strengere krav både i 2008 og 2010, krav som gjelder både støy og utslipp, ifølge Prytz.

Skitt på fingra

Bransjeorganisasjonen NORBOAT har 430 medlemsbedrifter spredt over hele landet, fra de helt små familieforetak til store bedrifter med mange ansatte.

Bransjen skriker etter folk på alle områder, både båtbyggere og hos marine forhandlere.

– Hva slags folk vil dere ha?

– Først og fremst ungdom – fra 18 år og oppover – som ikke er redd for å bli skitne på fingrene, men som fort vil skjønne at det er utrolig interessant å jobbe med fritidsbåter og sjøliv. Jeg kan love fantastisk spennende jobber og store utviklingsmuligheter i en bransje i sterk vekst, sier Prytz.

Mangler fagplaner

Båtbransjen sliter med manglende fagplaner og lærlingplasser, og dermed har interessen blant ungdom vært lav de senere år. Konkurransen fra andre bransjer har vært stor, erkjenner bransjen.

Men nå er hele fagplanen for motormekanikere gjennomgått og oppdatert og bransjen har fått gjennomslag for en fagplan for båtbyggere.

De to nye linjene – henholdsvis i Aust-Agder og i Hordaland – vil ventelig bøte noe på interessen blant de unge.

Nylig bevilget den bransjeeide messearrangøren Dra til sjøs AS i Bergen 300.000 kroner, øremerkes lærlinger og rekrutteringsarbeid i Bergen og Hordaland.

– Men det vil likevel ta noen tid før behovet er dekket. Vi har et prosjekt som har vart i ca. to år og som vil vare ytterligere to-tre år før vi er skikkelig i gang med fagopplæring og rekruttering, sier båtbransjedirektør Erlend Prytz.

Jan M. Lillebø