– For å sikre gode og rimelig posttjenester i hele landet er det viktig å holde fast ved at Posten fremdeles skal ha enerett til å formidle vanlig brevpost, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) i en pressemelding.

Navarsete sier at det eneretten i alle fall ikke bør oppheves før dette også skjer i flere EU-land.

– Jeg ønsker ikke en situasjon der Posten får konkurranse på sitt eget hjemmemarked for vanlig brevpost, samtidig som selskapet ikke får anledning til å komme inn på hjemmemarkedene til konkurrentene når det gjelder tjenester innenfor enerettsområdet, sier hun.