— Jeg har gjort dette på bakgrunn av oppmerksomheten omkring min habilitet som mitt medlemskap har skapt, uttaler fiskeriminister Svein Ludvigsen i en pressemelding.

Den nye fiskeriministerens habilitet har vært omdiskutert de siste dagene. Statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) besluttet denne uken at Ludvigsen ikke skal behandle saker som berører Norges Sildesalgslag, fordi Ludvigsens bror Kåre sitter som nestformann i salgslaget.