— Jeg er ikke kandidat til ledervervet i Venstre, sier Olaf Thommessen til NTB.

Thommessen sier at han ikke vil stille fordi han ikke interessert i å kaste partiet inn i en lederstrid etter at partileder Lars Sponheim fredag ga valgkomiteen beskjed om at han ønsker gjenvalg på landsmøte i mars.

Stiller seg til rådighet for partiet

Jeg synes det er uansvarlig å dra partiet inn i en lederstrid. Det viktige nå er å samle partiet fram mot landsmøtet og til Stortingsvalget i 2005 slik at vi får den oppslutningen jeg mener vi fortjener, sier Thommessen til NTB.

Thommessen sier at han stiller seg til rådighet for partiet.

— Denne beslutningen ble tatt på bakgrunn av den situasjonen partiet er i. Jeg har sagt at jeg vil gjøre en innsats for partiet. Men hvilken rolle jeg skal ha overlater jeg til valgkomiteen, sier han.

Ikke statsråd

I forbindelse med Thommessens kandidatur har flere påpekt hans manglende politiske erfaring.

— Vi har tre statsråder i regjeringen i dag. De gjøre en god jobb for Venstre. Men mitt fokus er på partiet. Spekulasjonene rundt sammensetningen av regjeringen ingenting med denne beslutningen å gjøre, sier Thommessen til NTB.

Et sceneskifte i Venstre ville ha fått store konsekvenser for regjeringen Lederne i regjeringspartiene sitter i regjeringen, og hadde Thommessen blitt ny Venstre-leder måtte han ha fått en statsrådspost.

Det ville resultert i en utskifting av Lars Sponheim eller Odd Einar Dørum for å unngå en forrykking i kvinnebalansen og fordelingen mellom partiene.