Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer har de siste to ukene måtte tåle mye kritikk for sin anbefaling av skrikekurer på opptil tre netter rettet mot små barn. Stavanger Aftenbladet har de siste to ukene skrevet at senteret er blitt klaget inn til Helsetilsynet og fått kritikk av flere rekke eksperter.

I går, tirsdag, valgte ledelsen ved søvnsenteret å slette det kontroversielle søvnrådet fra sin hjemmeside, skriver Aftenbladet.no.

— Jeg er veldig fornøyd med at Kompetansesenteret har fjernet sin mest ekstreme anbefaling, og nå skal se på hvordan de ordlegger seg i sine nye anbefalinger, sier Astrid Grydeland Ersvik, lederen av Landsgruppen av helsesøstre, til Aftenbladet.

Fredag gikk hun ut i Aftenbladet og krevde at det statlige søvnsenteret trakk det hun mener er en ekstrem og uheldig metode.

- Rådet kan misforstås

«Vi ser at teksten i artikkelen om «Barn og søvn fra fødsel til pubertet» kan misforstås i retning at vi vil anbefale standard ekstinksjon som førstevalg ved behandling av barn med dårlig søvn. Det er ikke intensjonen med artikkelen,» skriver søvnsenterets leder, professor Bjørn Bjorvatn, i en e-post til lederen av Landsgruppen av helsesøstre, med kopi til Aftenbladet.

Med «standard ekstinsjon» siktes det til rådet om å legge barn som ikke får sove i sin egen seng, forlate barnerommet, og ikke gå inn igjen før neste morgen - om så barnet skriker hele natten. Teksten sa ikke hvilken alder rådet gjaldt, og anbefalte inntil tre slike netter.

Bjorvatn mener den omdiskuterte artikkelen inneholder mange og viktige råd for å få barn til å sove godt.

«Men selve omtalen av ekstinksjonsbehandlingen ser vi kan formuleres bedre. Vi har derfor i dag fjernet teksten som omhandler dette, for å unngå flere misforståelser. Vi vil forfatte en ny tekst som spesifikt omhandler behandling av søvnproblemer hos barn. Denne teksten tar vi sikte på å ha klar rett over nyttår, eventuelt tidligere», skriver Bjorvatn.

Dette rådet slettes

Det betyr at blant annet følgende omdiskuterte formulering er slettet:

«Det kan være vanskelig å legge barnet i egen seng, gå ut av rommet, ikke gå inn igjen før neste morgen og bare la barnet gråte. Men det er det tiltaket som hjelper på kortest tid.» (Se hele den omstridte anbefalingen i faktaboks til høyre.)

I et brev til søvnsenteret skrev så Grydeland Ersvik:

«For lite sensitive foreldre kan et offisielt råd om å la barnet gråte alene i flere timer, fungere som en støtte til en ikke-sensitiv oppdragerstil. Generelt oppleves rådet om standard ekstinksjon også å gå på tvers av holdningen vi har til barn, barns rettigheter og barneoppdragelse. Vi er sikre på at det ikke er Kompetansetjenestens hensikt med å publisere rådene.»

— Vi er glad for at søvnsenteret nå skal nyansere sine søvnråd, og at de vil presisere hvilke råd som gjelder for hvilke aldre. Vår dialog med senteret har for øvrig vært god, sier Grydeland Ersvik til Aftenbadet.

— Vi ønsker selvsagt å gi råd som sikrer at barna sover best mulig, og som samtidig sørger for at foreldrene blir mest mulig opplagte til å ivareta sine barn, skriver søvnsenterets leder Bjørn Bjorvatn i e-posten til Grydeland Ersvik og Aftenbladet.