— Det er klare paralleller. Begge historiene dreier seg om absolutte toppolitikere som ikke følger opp egne regler. Når du sitter i regjering og attpåtil er partileder må du utvise en ekstrem forsiktighet, sier administrerende direktør Christian Sinding i omdømmeselskapet Brand Consulting til NTB.

Han minner om at også Åslaug Haga først la seg flat for kritikken, men at stadige omdreininger i saken medvirket til at hun trakk seg av hensyn til egen helse.

— For Navarsete er det selvsagt avgjørende at det ikke dukker opp flere kritikkverdige forhold nå, sier Sinding. Han mener Sp-lederen sannsynligvis har håndtert saken på riktig måte ved å angre og beklage.

— Navarsete har sikkert fått gode råd fra en PR-rådgiver om å be om unnskyldning og legge seg flat. Det er sikkert smart, men prinsipielt så mener jeg det er litt tynt. Det skulle da bare mangle med en beklagelse, sier Sinding.

Han tror ikke saken vil få følger for Navarsetes posisjon i norsk politikk.

— Stoltenberg vil selvsagt ikke sette regjeringen på spill ved å ofre Navarsete. Du kan knapt komme nærmere statsministerstolen enn som partileder i en trepartiregjering, sier han.