Førstelagmann Asbjørn Nes Hansen i Agder lagmannsrett gjorde tidlig i desember det klart at det ikke ville bli tillatt å fotografere eller gjøre lydopptak av jurymedlemmene i rettslokalene når Baneheia-saken skulle behandles på nytt 7. januar.

Ville skjerme juryen

Dommeren ville skjerme jurymedlemmenes identitet, slik at folk ikke skulle kunne kontakte dem og påvirke dem mens ankesaken pågikk.

Men Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening protesterte, og i brev som ble sendt ut onsdag, godtok førstelagmann Asbjørn Nes Hansen innvendingene. Han nøyer seg nå med å anmode om at mediene lar aktørene i rettssaken få arbeidsro og at lagrettemedlemmene blir skjermet, melder P4.

Ankesaken starter i Arendal tinghus førstkommende mandag.

(NTB)