Begrunnelsen fra Statens vegvesen er at fergesambandet kan drives uten statlig tilskudd.

— Frem til nå har driften av fergesambandet vært avhengig av statlig tilskudd. Kriteriene for valg av operatør i denne anbudskonkurransen er satt til laveste pris, det vil si det laveste statlige tiskuddet, forteller seksjonsleder Tor-SverreThomassen i Vegdirektoratet til Bergens Tidende.

Han peker på at dette kan bety at konkurranseutsetting i dette sambandet gir effektiviseringsgevinster utover det Statens vegvesen forventet. På dette grunnlaget har Statens vegvesen besluttet å annullere konkurransen og lyse ut sambandet

Det er fire fergeselskaper som har inngitt anbud på strekningen Flakk-Rørvik. HSD Sjø AS i samarbeid med Det Stavangerske DS hører blant dem som har levert anbud. Det samme har Fosen Trafikklag ASA i Trondheim.

— Dette er veldig kjedelig for rederiene som har levert inn anbud. Det er tredje gang Vegdirektoratet trekker tilbud på grunn av dårlig håndverk. Fergeselskapene legger mye ressurser ned i anbudsarbeidet. Derfor bør Vegdirektoratet gjennomgå rutinene sine og forbedre seg. Verken Vegdirektoratet selv eller rederiene er tjent med dette, sier assisterende direktør Bent Martini i HSD Sjø AS til Bergens Tidende.

Han kan på det nåværende tidspunkt ikke si noe om HSD Sjø/Stavangerske ønsker å være med når strekningen skal ut på nytt anbud.