FRANK M. ROSSAVIK

30. mars i år krevde Kommisjonen at Storbritannia bedrer sikkerheten og åpenheten rundt det omstridte atomgjenvinningsanlegget i Sellafield. Men tiltakene den britiske regjeringen har lagt frem er ikke gode nok, mener det som ofte kalles EUs regjering.

I går besluttet Kommisjonen å trekke Storbritannia for EU-domstolen. Beslutningen ble kunngjort i en pressemelding fra EUs avtroppende kommissær for transport— og energisaker, spanske Loyola de Palacio.

I pressemeldingen heter det at planen britene har lagt frem ikke representerer noe formelt svar på kravet fra Kommisjonen, «siden den ikke er godkjent på kompetent hold». Planen «gir heller ikke Kommisjonen informasjonen den trenger for å vurdere om de foreslåtte tiltakene er tilstrekkelige».

— Kommisjonen har som oppgave å ivareta de allmenne interessene til EUs borgere, og dette kan ikke underordnes politiske, tekniske eller andre hensyn, sier Loyola de Palacio.

Kommisjonen krevde blant annet at alt atomavfall må samles på ett sted på Sellafield-anlegget, at alle tekniske opplysninger må gjøres kjent og at representanter fra Euratom, EUs samarbeids- og kontrollorgan for atomkraft, skal ha adgang til de aktuelle delene av anlegget for å kontrollere at alle opplysninger stemmer.

Loyola de Palacio understreker at Kommisjonen fortsatt arbeider for å «finne løsninger» med britene, selv om saken nå er formelt brakt inn for domstolen. Men presset fra EU på Blair-regjeringen har altså økt betraktelig.

I april erklærte den britiske regjeringen at den vil satse på en ny og bedre rensemetode som i praksis stanser fremtidige atomutslipp fra Sellafield. Det ble av statsminister Kjell Magne Bondevik karakterisert som en stor seier for Norge.