– Jeg er livredd for at det blir totalt kaos neste år. Dette er så typisk Ola Nordmann, som enten ikke har fått med seg regelendringene, eller så tror han at det bare er å svippe innom rett etter påske neste år og ta prøven, sier Bernt Nilsen, administrerende direktør i Norsk Test, som drifter båtførerregisteret i Norge.

Lovendringene han snakker om innebærer at båtførerprøven blir obligatorisk fra 1. mai 2010, for den som er født etter 1980 og skal føre fritidsbåter med en lengde over 8 meter eller med motorkraft på over 25 hk. Næringsdepartementet anslo i desember i fjor at dette gjelder 170.000 båtførere i Norge. Siden da har omtrent 9.000 av dem tatt lappen, det vil si at 99,5 prosent fremdeles sitter på gjerdet.

Hvem? Jeg?

Ifølge en undersøkelse InFact har foretatt for Norboat sitter halvparten på gjerdet uten å engang vite at de må ha båtførerbevis. Undersøkelsen omfatter de av landets innbyggere som er om bord i en fritidsbåt i løpet av året, omtrent halvparten av befolkningen.

Av båtbrukerne totalt er det over 40 prosent som ikke er klar over at det kommer krav om sertifikat. Uvitenheten er størst blant dem som faktisk må ha båtlappen for å få føre båt, med nesten 50 prosent.

Nilsen i Norsk Test tror de mange testsentrene i Norge vil få problemer med kapasiteten når alle båtførere født etter 1. januar 1980 kommer flagrende og vil ta kurs og prøver.

Test før testen

– Vi kommer til å få to køer: Den lengste vil være for dem som vil ta kurs og deretter prøven, den andre køen vil være for dem som bare skal avlegge prøven, sier Nilsen til NTB.

Det tar en halv time til tre kvarter å avlegge prøven, og det er ikke krav om å ta kurs først. De som i årevis har kjørt båt kan dermed bare avlegge prøve, hvis de føler seg trygge på at de kan det som kunnes skal.

– Det er kanskje en idé å ta en demotest på nettsidene våre først, så får de en pekepinn på om de kan nok, råder Nilsen.

Han sier at mange får seg en overraskelse hva angår egne evner og kunnskapsnivå om navigasjon, lover og regler til sjøs.

Vanskeligere test

For dem som må ha sertifikat fra neste år, er det også en annen god grunn til å ta prøven så snart som mulig. Når den nye loven trer i kraft vil det nemlig bli en obligatorisk gjennomgang og vurdering av dagens test, som mange har ment ikke holder mål.

– Den nye prøven blir nok annerledes enn den er i dag. Noen vil si at den blir vanskeligere, men jeg vil heller si at den blir bedre, sier Nilsen.

Slik reglene er i dag får man 50 spørsmål med svaralternativer på båtførerprøven. Med 40 eller flere korrekte svar har man bestått, uavhengig av hvilke spørsmål det eventuelt er svart feil på.

– Vi har snakket om å gjøre det slik at noen spørsmål må man uansett ha rett svar på for å bestå. Du kan sammenligne det med førerprøven for bil: Du kan kjøre perfekt ellers, men kjører du på rødt lys én gang styrker du tvert.

Sjøfartsdirektoratet har tidligere antydet at en slik endring vil medføre at rundt 70 prosent vil stryke ved første forsøk.

Trenger vi båtlappen? Si din mening i kommentarfeltet!